Regeringen satsar rekordmycket pengar på infrastruktur den kommande 12åren. Foto: Pixabay

Publicerad den: 2021.4.13

Svevia får stort schaktjobb i Sundsvall

Schaktjobb: Svevia har fått uppdraget att bygga ny järnväg mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Det nya spåret ska skapa mer effektiva godstransporter till och från Sundsvalls hamn och avlasta Ådalsbanan. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket.

Låst innehåll

Projektet kommer att starta kring månadsskiftet april-maj och omfattar anläggning av två kilometer järnväg med enkelspår, två broar, samt anläggning av anslutande vägar.

– Inledningsvis handlar det om stora mängder jordschaktning och sprängning av berg för att bryta marken där spåret ska anläggas. Bergmaterialet kommer att krossas på plats och återanvändas för att bygga upp själva järnvägsbanken, säger Magnus Skoglund, Svevia.

ANNONS:

Svevias uppdrag är en utförandeentreprenad och omfattar allt anläggningsarbete upp till näst sista lagret makadam innan själva järnvägsspåret ska anläggas.

– I takt med att järnvägsbanken växer fram ska vi bygga två järnvägsbroar. Den ena över Johannesdalsvägen och den andra över gång- och cykelvägen genom området Maland. Vi kommer också att behöva riva ett par fastigheter och bygga nya anslutningsvägar, lokalgator samt en gång- och cykelväg, fortsätter Magnus Skoglund.

Entreprenaden är uppdelad i flera delar, där det mesta av Svevias arbete kommer att utföras under åren 2021 och 2022. Under 2023 sker avslutande arbeten med bland annat plantering.

– Just nu arbetar vi för att finslipa planeringen av uppstarten. Projektet består av flera delar och flera olika typer av anläggningsarbete som behöver utföras parallellt och i rätt ordning för att det ska bli ett effektivt och framgångsrikt projekt, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Taggar: , ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2021.4.13

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören