Grävarbetet igång när Sveiva tar sig an vägar i Västerbotten. Foto: Svevia/Rickie Johansson

Publicerad den: 2019.10.22

Svevia fixar vägar i Västerbotten

Drift och underhåll: Svevia ska på uppdrag av Trafikverket förbättra väg 741 genom byarna Ånäset och Estersmark i Västerbotten som länge har haft problem med bärighet, spårbildning och krackelerad beläggning.

Låst innehåll

– Det här är en klassisk landsväg genom åkerlandskap, där utmaningen är att det finns få möjligheter för vattnet att rinna undan, säger Jonas Fredriksson, Svevia.

En vägkonstruktion består av sten och grus och är byggd för att en viss mängd vatten ska kunna passera.

ANNONS:

– Men när vattnet inte har någonstans att rinna utan blir kvar i vägen uppstår det förskjutningar i vägmaterialet, det bildas håligheter eller tjälskott och sakta men säkert blir konstruktionen ostadig. Ju längre man väntar med att åtgärda sådana skador desto större skador uppstår.

Grävningsarbetet har påbörjats. Samtliga vägtrummor kommer att ersättas. Det görs dels för att minska vandringshinder för vattenlevande djur, men också för att så långt som möjligt skapa goda förutsättningar för avvattning. Sträckan kommer att få ny beläggning. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket, och ska vara avslutat sista september 2020.

Taggar: ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2019.10.22

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!