Svevia får mulitijobb i Hammarstrand

Publicerad den: 2019.6.13

Svevia har fått nytt jobb i Jämtland

Anläggning: Bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, ny asfalt och uppdaterad VA-nät när vägen genom Hammarstrand i Jämtland ska byggas om.

Låst innehåll

Väg 323 som går genom Hammarstrand ska byggas om för att skapa en bättre och mer säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket göra vägen smalare samtidigt som den befintliga gång- och cykelvägen breddas, trottoarer och kantstenar ska uppdateras. I uppdraget ingår även att förbättra vägens standard genom att byta bärlager.

Samtidigt som grävningsarbetet sker ska Svevia också uppdatera det befintliga VA-nätet som ligger nedgrävd under vägen. Arbetet kommer att påbörjas i slutet av sommaren och ska vara färdigt i augusti 2020.

ANNONS:

Taggar:

Micael Appelgren

Publicerad den: 2019.6.13

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!