Svevia har fått förnyat förtroende att ta hand om närmare 1 000 kilometer väg i Värmland. Foto: Svevia

Publicerad den: 2020.9.9

Svevia ska sköta 1 000 kilometer Värmlandsväg i fyra år

Anläggning: Svevia har tecknat ett nytt kontrakt med Trafikverket som gäller drift och underhåll av närmare 1 000 kilometer väg i sydvästra Värmland. Av dessa är drygt 300 kilometer grusväg.

Låst innehåll

– Framkomligheten på den förhållandevis stora mängden grusväg som finns i området är avgörande för att skogsindustrins virkestransporter ska kunna ta sig fram. Men också för alla människor som bor längs dessa vägar och är beroende av dem, säger Mattias Svedberg, Svevia.

I Svevias uppdrag ingår framförallt att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga.

ANNONS:

– Historiskt så har det här varit ett snörikt område, och även om vi fortfarande röjer snö så arbetar vi också allt mer med halkbekämpning i takt med att vintrarna har blivit mildare. För att hålla koll på vinterväglaget har vi jour dygnet runt. Utöver jouren så utför vi under sommaren löpande vägunderhåll som att laga vägskador, ersätta trasiga skyltar, laga räcken, röja dikeskanter och se till så att vatten kan passera genom vägtrummorna. Eftersom vi har mycket grusvägar utför vi också mycket hyvling och grusning, säger Mattias Svedberg

Kontraktet är värt 36 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår.

Taggar:

Ann-Louise Larsson

Publicerad den: 2020.9.9

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!