Tunnelbygget vid Vinsta i Stockholm var en av de arbetsplatser där arbetet i dag stoppades och det hölls en tyst minut för att hedra kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor. Foto: Trafikverket

Publicerad den: 2017.10.6

Tyst minut för säkerheten

Arbetsmiljö: Under fredagen stoppades arbetet på många byggarbetsplatser runt om i Sverige i en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö. I manifestationen ingick en tyst minut för att hedra kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor.

Låst innehåll

– Arbetsmiljö och säkerhet är den viktigaste frågan inom hela vår verksamhet på alla nivåer, och vi arbetar ständigt med förbättringar för att höja säkerheten på våra arbetsplatser. Alla ska komma hem med livet i behåll och utan allvarliga skador, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i det inledande talet vid huvudarrangemanget i Förbifart Stockholm.

Det var för femte året i rad som Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen och Håll nollan genomförde en så kallad Stand down. Syftet är skicka en stark signal inom hela branschen om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om att alltid sätta säkerheten främst.

Trafikverkets tema för i år var rapporteringsfrågan. Trafikverket förbättrar rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Vid en analys av rapporterade händelser har det visat sig att olyckor och tillbud ofta rapporteras mycket långt efter att de har inträffat, vilket försvårar utredningarna. Trafikverket lyfter nu rapporteringsfrågan vid kommande bransch- och projektmöten, i syfte att uppnå en gemensam positiv effekt.

Lars-Olof Tandberg

Publicerad den: 2017.10.6

Logga inKom ihåg mig

Skapa användare