Tunga jobb för Veidekke på Norrbotniabanan. Foto: Veidekke.

Publicerad den: 2020.6.25

Veidekke utför viktiga jobb på Norrbotniabanan

Anläggning:

Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra förberedande arbeten på Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva. Projektet är en utförandeentreprenad. Projektet påbörjas 2020 och ska vara färdigt hösten 2021.

Låst innehåll

I uppdraget ingår bland annat förberedande schakter för järnväg, service- och ersättningsvägar, grundförstärkningar med kalkcementpelare och iordningsställande av etableringsytor. Vidare ingår byggandet av en bro över Gamla Ersbodavägen samt bro över Hömyrtjärnbäcken.

Norrbotniabanan blir en ny 27 mil lång järnväg som löper nära kusten mellan Umeå-Luleå och möjliggör resor och transporter av gods inom hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns.

ANNONS:

Taggar: , ,

Micael Appelgren

Publicerad den: 2020.6.25

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareDo NOT follow this link or you will be banned from the site!