Bellman-koncernen har ökat sin omsättning rejält under förra året och den största ökningen står dotterbolaget VSM Entreprenad för. Arkivfoto: VSM Entreprenad

Publicerad den: 2019.1.29

VSM schaktar för Västlänken

Projektnytt: VSM Entreprenad ska sköta schakt och hantering av massor i delprojekt E02 Centralen, en del av Västlänken i Göteborg. Arbetet sker i nära samarbete med NCC, Volvo CE och Volvo Trucks.

Låst innehåll

Uppdraget innebär schakt och borttransport av massor samt intransport av återfyllnadsmaterial från krossanläggningar. Massorna ska transporteras till av Trafikverket tillhandahållna tippar. VSM Entreprenad kommer att utföra arbetet som en underentreprenör till NCC. Entreprenaden, som är värt 200 miljoner kronor, startar i januari 2019 och beräknas pågå fram till 2024.

VSM Entreprenad och NCC har som mål att uppdraget ska utföras som en samverkansentreprenad, där bägge parter skall arbeta för att finna de bästa lösningarna för delprojektet, både ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt.

ANNONS:

För att klara av de högt ställda målen avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitet har VSM Entreprenad och NCC ett samarbete med Volvo Construction Equipment och Volvo Trucks för att hitta de totalt sett optimala och mest effektiva massförflyttningsmetoderna vad gäller maskiner, fordonskombinationer och av Volvo utvecklade digitala tjänster.

– För att kunna tillgodose delprojektets behov på bästa sätt kommer fyra av våra medarbetare att arbeta i projektet på heltid med transportledning och KMA-frågor på plats. Det kommer bli en nyckel till en lyckad entreprenad, säger Magnus Persson, vd för VSM Entreprenad.

Taggar: , , , , ,

Lars-Olof Tandberg

Publicerad den: 2019.1.29

Logga inKom ihåg mig

Skapa användareMaskinentreprenören